F.A.Q.

Hvad er formålet med netværket?

At samle unge danske bæredygtige forandringsagenter på tværs af sektorer, kompetencer og geografi og sammen inspirere til bæredygtig handling i og uden for organisationer og virksomheder. 

Hvad er målet?

Målet med netværket er todelt:

  1. Indadtil: At sammensætte et forskelligartet netværk af unge millennials inden for bæredygtighedsfeltet, hvor ligesindede forandringsagenter kan udveksle erfaringer, dele inspiration, adressere faglige udfordringer, dele netværk, invitere til events og lokalisere medafsender i pressen af budskaber på tværs af feltet.
  2. Udadtil: At blive en go-to platform for organisationer, netværk og fagpersoner inden for bæredygtighedsfeltet, der ønsker unges/millennials perspektiv på bæredygtighedsdagsordenen og organisationers rolle i den. Herudover er det også et klart mål at sætte en dagsorden via sociale medier og debatspalterne i medierne.
Hvem er målgruppen?

Målgruppen er todelt:

  1. Nuværende og potentielle medlemmer af netværket samt bæredygtige millennials i bred forstand.
  2. Organisationsledere og beslutningstagere i Danmark (virksomheder og NGO’er).
Hvad skal man leve op til for at være en del af netværket?

Netværkets værdigrundlag bygger på de tre G’er: Giv, giv og giv. Som medlem i netværket deler man ud af sin viden og netværk og hjælper de andre i netværket og dermed sig selv.

Sagen/formålet og den bæredygtige dagsorden er ALTID det centrale og afgørende. Netværket handler ikke om enkeltpersoner – det er de forskellige personerne, der er formidlere af den fælles vision og formål qua deres position og platform. 

Alle i netværket skal kunne stille sig op på en ølkasse foran en større forsamling og levere et budskab med en vis gennemslagskraft. Der er gode chancer for, at du finder dig selv på en konference et sted i DK, hvor du skal præsentere netværket under og efter det officielle program til en konference – selvfølgelig kun hvis du har lyst til dette.

Du skal have én eller flere platforme/kanaler, hvorfra du udkommer fra tid til anden med dine budskaber og bæredygtighedsdagsordenen. Det kan både være via medier, blogs, sociale medier, kronikker, podcasts m.fl.

Du skal have relevante kompetencer med relation til bæredygtighed såsom forretning, tech, kommunikation, investering osv.

Du skal have tilknytning til Kbh, Odense, Aarhus eller Aalborg, da netværket med sine knappe ressourcer og forholdsvis få antal medlemmer ønsker at opnå en geografisk spredning, så vi ved, hvad der rører sig i landets fire største byer inden for bæredygtighed.

Du må også meget gerne have et stort eller hurtigt voksende netværk online og offline, som du kan sætte i spil på den ene eller anden måde.

Hvor ung/erfaren må man være?

Man skal være millenial for at være en del af netværket, når du søger om optagelse. Du skal derfor være født mellem 1981-1996. Dvs. at du i 2019 ikke må være yngre end 23 år, og du må ikke være ældre end 38. Størstedelen af medlemmerne af netværket er mellem 26-32 år.

Hvor mange medlemmer er der/skal der være i netværket?

Vi sigter efter at være ca. 50 medlemmer i alt, og ved lanceringen i maj 2019 startede vi med ca. 25 medlemmer. Så der er plads til dig, hvis du har lyst til at være med og lever op til kriterierne.

Se alle de nuværende medlemmer HER.

Hvordan kommer man med?

Hvis du er interesseret i at være med i netværket, så skriv 3 linjer til os og præsentér dig selv og motiverér, hvorfor du vil være en gevinst for netværket. 

Eftersom vi “kun” har ca. 50 pladser i netværket, vil der være en selektion blandt de interesserede, der har rettet henvendelse. I hører fra os med mere info kort efter vi har modtaget jeres beskeder.

Vi optager med jævne mellemrum nye change-makers ind i netværket og pt. sker udvælgelsen halvårligt. Næste gang er oktober 2019, og dernæst i marts 2020.

Hvordan får jeg mere information om netværket, hvis jeg er i tvivl om jeg passer ind?

Hvis du har den mindste interesse for at vide mere om netværket og udviklingen herom – og endda også modtage nyheder og/eller invitationer til fede bæredygtighedsevents på tværs af feltet – så skriv dig på netværkets info-liste HER.

Er der noget advisory board/rådgivere for netværket?

Vi har 7 stærke AB-medlemmer. Se dem på hjemmesiden HER.

Er netværket og alle aktiviteter gratis?

Ja, alt er gratis.

Hvem står bag netværket?

Netværket er skabt på initiativ af de tre bæredygtige iværksættere Mie Skjødt, Lasse Alfastsen og Varan Pathmanathan, da vi savnede et meningsfuldt og agendasættende fællesskab, hvor vi samtidig kan møde og netværke med andre unge, ligesindede ildsjæle og sørge for, at de unge kommer endnu mere i spil ift bæredygtighedsdagsordenen.

Et netværket frivilligt?

Netværket er stiftet som et frivilligt initiativ, og det er pt. drevet af frivillige kræfter. Derfor starter vi også netværket op som et online fællesskab, der på sigt skal udvikle sig til både at være fysisk og online.

Hvordan bliver netværket kommunikeret - hvor skal man følge med?

Netværket vil blive markedsført gennem vores Linkedin-side og en simpel landingpage, hvor hvert medlem og deres firma/organisation præsenteres med kontaktinfo for at vise den forskelligartede medlemsskare. Hermed kan fagpersoner, organisationer eller alment interesserede uden for netværket have adgang til at kontakte faglige kapaciteter og perspektiver. Alle er åbne for, at du retter henvendelse, hvis du ønsker deres perspektiv på et relevant emne for deres fagkapacitet.

Følg vores Linkedin-side HER.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev HER.

Sustainable Change Makers

Følg os på